<
Pagal žymą " Marden, Orison Swett"
Gerovė    Komentarai įrašui Mintis Gerovė 7 yra išjungti

Mintis Gerovė 7

Maža dalis mūsų žemės paviršiaus turi daugiau visokių gėrybių, negu reikėtų mus žmones visus padaryti turtingesnius, kaip dabar kad esame. Nėra jokios visiškai netinkamos žemėje vietos, iš kurios nebūtų galima išgauti kokio nors turto ar naudos. Net didžiausieji pasaulyje Sacharos tyrai duotų nemaža naudos, jei žmogus mokėtų juos išnaudoti. 

Share
Gerovė    Komentarai įrašui Mintis Gerovė 10 yra išjungti

Mintis Gerovė 10

Mes gyvename pertekliaus apsupti; aplink mus yra visko pilna; visas pasaulis yra pertekęs visokios rūšies gražių ir nuostabių dalykų, kurie tik laukia būti vartojami. Viską, ko tik žmogaus širdis gali norėti, duoda mums kuriamasis protas. 

Share
Talentas    Komentarai įrašui Mintis Talentas 3 yra išjungti

Mintis Talentas 3

Nors kažin kokiais gabumais tu būtum apdovanotas, nieko ypatingo nenuveiksi, jei nuo vieno dalyko mėtysies prie kito. 

Share
Pinigai    Komentarai įrašui Mintis Pinigai 8 yra išjungti

Mintis Pinigai 8

Mes žinome, jog pinigas, patekęs į teisingas rankas, yra palaima, o ne prakeikimas. Tiktai nedoram tikslui vartojami pinigai yra žalingi. 

Share
Darbas    Komentarai įrašui Mintis Darbas 54 yra išjungti

Mintis Darbas 54

Jie per daug apsiima darbo ir nieko gerai nepadaro. Jie nežino, kad kas sugeba atlikti tūkstanrį palaikių darbų, ilgainiui nebus tiek nuveikęs, kiek tas, kurs vieną vienintelį darbą dirba, bet atlieka jį tobulai ir gerai ir įspraudžia į jį savo charakterio antspaudą: tat žmogui duoda tikrą pasitenkinimą ir tikrą savijautos jausmą.

Share
Darbas    Komentarai įrašui Mintis Darbas 49 yra išjungti

Mintis Darbas 49

Niekuomet neimk tokios vietos, kurioj tu negali likti nepriklausomu žmogumi, ir nesiduok suvedžiojamas nei aukšta alga, nei vėlesnio įtakingumo viltimi. jokiais svarstymais neleisk užimti savo burnos arba nuslopinti tavo nuomonę. Į dvasinę savo nepriklausomybę žiūrėk kaip į prigimtą savo teisę, kurios tu nė už ką pasauly neatiduotum.

Share
Puslapiai:«123456789...14»