<
Pagal žymą " Marden, Orison Swett"
Laimė    Komentarai įrašui Mintis Laimė 50 yra išjungti

Mintis Laimė 50

Būti laimingam – reiškia mokėti surasti gerą progą ir ją išnaudoti. 

Share
Sėkmė    Komentarai įrašui Mintis Sėkmė 51 yra išjungti

Mintis Sėkmė 51

Nesijuok ir nesišaipyk iš tų žmonių, kurie viena idėja tegyvena. Visi didieji žmonės, kurie iš pamatų pakeitė pasaulį, buvo taip pat persiėmę viena idėja. 

Share
Nelaimės    Komentarai įrašui Mintis Nelaimės 8 yra išjungti

Mintis Nelaimės 8

Visi tie, kuriems nesiseka, daro didelę klaidą, [nežinodami] kad viskas, ką jie nori laimėti iš gyvenimo, pirma reikia laimėti dvasioje, ir kad žmogaus viduje glūdi didelė kūrybinė jėga, kurios dėka viskas mūsų gyvenime įvyksta ir atsiranda. 

Share
Darbas    Komentarai įrašui Mintis Darbas 50 yra išjungti

Mintis Darbas 50

Jeigu neverčia jokiu būdu nepašalinamos aplinkybės, niekas neturėtų imtis tokio darbo, kurs jam kliudytų išsivaduoti ir gyventi tikruoju ir kilniuoju savo aš; niekas neturėtų laisvai pasilikti tokioj aplinkumoj, kuri kliudo visam jo plėtojimuisi. Pasaulio pažangai daugiausia padarė tokie vyrai ir moterys, kurie iš tikrųjų kovojo, kad išsivaduotų iš aplinkos varžtų.

Share
Sunkumai    Komentarai įrašui Mintis Sunkumai 9 yra išjungti

Mintis Sunkumai 9

… mintis pakeisti yra pirmutinis žingsnis blogas aplinkybes pagerinti. 

Share
Turtas    Komentarai įrašui Mintis Turtas 23 yra išjungti

Mintis Turtas 23

Būti turtingam yra normali žmogaus būklė; žmogus yra sutvertas pasisekimui. Jeigu jis pralaimi, tai nemoka išnaudoti Kūrėjo įdiegtų gabumų. 

Share
Puslapiai:«1234567...14»