<
Pagal žymą " Maceina, Antanas"
Būtis    Komentarai įrašui Mintis Būtis 13 yra išjungti

Mintis Būtis 13

Egzistencija yra nėščia ne tik šviesa, bet ir tamsa. 

Share
Kultūra    Komentarai įrašui Mintis Kultūra 3 yra išjungti

Mintis Kultūra 3

Iš tikro kultūros kūrinys yra žmogaus dvasios – jo idėjų, jo pergyvenimų, jo jausmų, jo meilės ir kančios, jo troškimų ir ilgesių – objektyvacija. Įmedžiagindamas savo dvasią, žmogus ją tarsi sulaiko nuo praėjimo ir palieka amžių amžiams. 

Share
Tiesa    Komentarai įrašui Mintis Tiesa 10 yra išjungti

Mintis Tiesa 10

Kaip duona yra objektas fizinės gyvybės, taip teisybė yra objektas dvasinės gyvybės. Kaip duona simbolizuoja visa tai, ko trokšta ir ieško kūninė žmogiškosios prigimties sąranga, taip teisybė simbolizuoja visa tai, ko ieško ir trokšta žmogaus dvasia … k_ū_n _o  a_l_k_i_o  p_a_s_o_t_i_n_i_m_a_s   n_i_e_k_a_d_o_s  n_ė_r_a   p_i_l_n_a_s,  j_e_i_g_u   n_ė_r_a   p_a_s_o_t_i_n_a_m_a_s   i_r  d_v_a_s_i_o_s   a_l_k_i_s. 

Share
Gyvenimo prasmė    Komentarai įrašui Mintis Gyvenimo prasmė 14 yra išjungti

Mintis Gyvenimo prasmė 14

A n t i k r i s t i n i s  p r a d a s  i s t o r i j o j e  v i s a d o s  r e i š k i a s i  n i h i l i z m o  p a v i d a l u. Dykumų dvasia, norėdama griauti Kristaus darbą, yra priversta, kaip buvo sakyta, veikti per žmones, nes tik žmonės yra regimi pirmaeiliai istorijos veikėjai. Kitokio tiesioginio kelio ji neturi. Bet kad šitas griovimas būtų žmogui pakeliamas, jis turi nematyti jokios prasmės ir jokio tikslo; jis turi būti nihilistas. 

Share
Kančia    Komentarai įrašui Mintis Kančia 2 yra išjungti

Mintis Kančia 2

Kančios prasmė yra paruošti mūsų egzistenciją taip, kad joje suspindėtų Dievas.  

Share
Puslapiai:«12345678»