<
Pagal žymą " Maceina, Antanas"
Kančia    Komentarai įrašui Mintis Kančia 4 yra išjungti

Mintis Kančia 4

Jeigu kančia neturi prasmės, tuomet ji naikina žmogų. 

Share
Laimė    Komentarai įrašui Mintis Laimė 12 yra išjungti

Mintis Laimė 12

Laimės kelias pasirodo esąs šioje žemiškoje tikrovėje vergų kelias. 

Share
Egzistencializmas    Komentarai įrašui Mintis Egzistencializmas 0 yra išjungti

Mintis Egzistencializmas 0

Laimės kliūčių pavertimas laimės sąlygomis ir laimės turiniu yra mūsų dienų žmogaus nuotaika, filosofinės išraiškos radusi vadinamoje egzistencinėje filosofijoje … Laimės kliūčių pavertimas laimės sąlygomis reiškia savo visuotinumo, savo amžinumo ir savo asmeniškumo paneigimą. Laimės kliūtys gali virsti laimės turiniu tik tada, kai žmogus pasidaro aprėžtas, žlungantis, kitų apspręstas ir į kitus įjungtas padaras. Bet tuo pačiu yra sunaikinama savyje toji žmogiškoji idėja, tasai žmogiškasis idealas, kuris yra gyvas visuose mumyse ir kurio kviečiami mes kaip tik nesusitaikome su šitomis kliūtimis, su jomis kovodami ir stengdamiesi jas nugalėti. Tuo tarpu šios radikaliai pakitusios nuotaikos žmogus kovos ginklus sudeda prie šių kliūčių kojų, joms pasiduoda ir nueina jų vergijon. Bet tuo pačiu jis paneigia patį save. Jis pririša save prie to, su kuo jo idealinis, jo giliausias Aš niekados negali sutikti.  

Share
Skausmas    Komentarai įrašui Mintis Skausmas 1 yra išjungti

Mintis Skausmas 1

… didelio skausmo akivaizdoje žodžiai netenka prasmės … tylėjimas … turi savotiško aktyvumo … Ir iš tikro žmones giliausiai suriša ne tai, kas pasakyta, bet tai, kas perduota tyloje: vos jaučiamu prisilietimu, rankos paspaudimu, akių žvilgsniu arba nors pačiu buvimu šalia vienas kito.

Share
Laimė    Komentarai įrašui Mintis Laimė 9 yra išjungti

Mintis Laimė 9

Laimės galia yra patiriama tik per jos sudužimą. Nesudužusi ir atrodanti nedūžtanti laimė mus nuvilioja į kasdienybę ir prapuldo pasaulyje. 

Share
Idėjos    Komentarai įrašui Mintis Idėjos 1 yra išjungti

Mintis Idėjos 1

Minia, žmonių masė yra tasai pasyvus istorinis laukas, kuriame vyksta idėjinių pradų susikirtimas. 

Share
Puslapiai:«12345678»