<
Pagal žymą " Maceina, Antanas"
Kančia    Komentarai įrašui Mintis Kančia 5 yra išjungti

Mintis Kančia 5

Visų pirma žmogus skundžiasi dėl to, kad jis turi aprėžtą galią kentėti … Iš kitos pusės, žmogus skundžiasi tada, kai nesuvokia savo kančios prasmės … Jeigu žmogus žino, kodėl šis kenčia, šitas žinojimas pripildo jo dvasią kartais net dideliu džiaugsmu … Jeigu aprėžta žmogaus galia kęsti yra daugiau gyvybinė jo skundo priežastis tai kančios prasmės nesuvokiamumas jau yra grynai dvasinė priežastis. Ir kai abi šios priežastys susitinka kartu, skundas pasidaro labai kartus ir labai gilus … Vis tiek ar žmogus maldauja, ar prašo pagelbėti bei paguosti, ar vaizduoja savo sunkią situaciją, po visais jo žodžiais ir posakiais glūdi vienas vienintelis klausimas „kodėl“? 

Share
Asmenybė    Komentarai įrašui Mintis Asmenybė 2 yra išjungti

Mintis Asmenybė 2

Eiti prieš savo sąžinę reiškia eiti prieš patį save, paneigti savo būtį ir moraliai ją sunaikinti. S_a_v_o_s s_ą_ž_i_n_ė_s p_a_n_e_i_g_i_m_a_s y_r_a p_a_n_e_i_g_i_m_a_s p_a_g_r_i_n_d_i_n_ė_s s_a_v_o v_e_r_t_y_b_ė_s  i_r  t_u_o p_a_č_i_u p_a_t_s d_i_d_ž_i_a_u_s_i_a_s d_o_r_i_n_i_s n_u_o_s_m_u_k_i_s. Atsisakyti savo sąžinės reiškia išsižadėti savo asmens, save nuasmeninti, palenkti save viršiniams svetimiems dėsniams ir tuo save nužmoginti, nes žmogus yra tiek žmogus, kiek jis yra asmenybė. Sąžinė yra asmenybės išraiška ir todėl žmogiškumo laidas. Žmogus yra tiek žmogus, kiek jis apsisprendžia pagal savo sąžinę. 

Share
Religija    Komentarai įrašui Mintis Religija 8 yra išjungti

Mintis Religija 8

Kiekvienas religinis aktas yra išgelbėjimo ilgesys, ir kiekviena religija yra išganymo religija. Kur nėra gelbėjimo jausmo, ten nėra religijos. 

Share
Turtas    Komentarai įrašui Mintis Turtas 4 yra išjungti

Mintis Turtas 4

Jeigu tad žmogus turi turto, jis yra priverstas juo rūpintis, jį prižiūrėti, jam atsidėti, nes kitaip turtas nueis vėjais. Turtas verčia žmogų jam aukotis … Turtuolis sudega ant daikto aukuro kaip auka … pasauliui – anam bevardžiam niekados nesavam daiktų pasauliui. 

Share
Istorija    Komentarai įrašui Mintis Istorija 0 yra išjungti

Mintis Istorija 0

Istorija yra žmogaus apsireiškimas. 

Share
Tiesa    Komentarai įrašui Mintis Tiesa 9 yra išjungti

Mintis Tiesa 9

Milijonai sudeda savo laisvę, savo garbę ir savo sąžinę po juos pasotinusių žmonių kojomis. Jie pasidaro ramūs ir laimingi. Tačiau tuo pačiu jie išsižada aukštesnio gyvenimo, išsižada t_e_i_s_y_b_ė_s  a_l_k_i_o, kuris vienintelis padaro žmogų laisvą ir kuris vienintelis jį iškelia viršum gyvulio. 

Share
Puslapiai:«12345678»