<
Pagal žymą " Kelias į pasisekimą"
Pergalė    Komentarai įrašui Mintis Pergalė 4 yra išjungti

Mintis Pergalė 4

Niekas negali tavęs nugalėti ar atimti tau pasisekimą, išskyrus tave patį. 

Share
Sėkmė    Komentarai įrašui Mintis Sėkmė 57 yra išjungti

Mintis Sėkmė 57

Aš esu tavo geriausias draugas nelaimėje. Aš galiu tau tai padaryti, ko tavo artimiausi žmonės nepadarys. Aš esu aliejus, kuris minkština gyvenimo bangavimus. Aš pergaliu sunkenybes ir pašalinu iš kelio kliūtis, kurios kitaip jokiu būdu nebūtų pašalintos. Aš įkvepiu žmonėms aukštą nepriklausomybės jausmą.

Aš esu?

Aš esu kelias į visokį pasisekimą. Aš teikiu vietą ir pašalinu nusiminimą, nes aš atitolinu svarbiausius rūpesčius, baimės ir vargo priežastis. Aš padidinu savistabą ir savimi pasitikėjimą, aš sukuriu malonumo ir pasisekimo jausmą, ko niekas kitas negali duoti. Aš atidarau duris į daugelį progų lavinti ir įeiti į visuomenės sluoksnius. Tūkstančiai, kurie atnešė aukų, kad mane pasiektų, galėjo tokias palankias progas išnaudoti, kurias kiti praleido. Aš padidinu tavo reikšmę pasaulyje ir tau padedu daryti gera. Aš darau, kad žmonės būtų geros nuomonės apie tavo gabumus, kad jie tavimi pasitikėtų. Aš suteikiau tau garbę ir vertę, turtą ir gerą vietą, įtaką ir kreditą ir dar daug gerų dalykų, kurie be manęs nebūtų pasiekiami. Aš esu lieptas tarp tavęs ir sunkių gyvenimo aplinkybių. Aš esu vienas patikimiausias pagalbininkas gyvenimo kovoje, kartu su tavo pastangomis sukurdamas nepriklausomą buitį. Kiekvienoje nelaimėje aš esu tavo pagalbininkas, tavo nuostolių išlygintojas. Tu visuomet gali manimi pasitikėti.

Aš esu – protingai vartojami pinigai. 

Share
Darbas    Komentarai įrašui Mintis Darbas 16 yra išjungti

Mintis Darbas 16

… kiekvienas darbas, laiku ir gerai padarytas, – didina pergalės jėgas, sustiprina galią gyvenime laimėti. 

Share
Taupumas    Komentarai įrašui Mintis Taupumas 1 yra išjungti

Mintis Taupumas 1

Tikram taupumui yra svetimas šykštumas, lygiai taip pat, kaip ir išlaidumas. Taupus žmogus pinigus išleidžia tik kam nors reikalingam įsigyti, ko pageidauja neišlepintas kūnas ir disciplinuota dvasia. 

Share
Laimė    Komentarai įrašui Mintis Laimė 47 yra išjungti

Mintis Laimė 47

Kūrybišką nuotaiką savyje išplėtoti, visokį nerangumą ir blausumą savyje nugalėti, – štai pirmutinė laimės ir pasisekimo sąlyga. 

Share
Sėkmė    Komentarai įrašui Mintis Sėkmė 58 yra išjungti

Mintis Sėkmė 58

Tiktai apie palaimą, pasisekimą ir perteklių galvodami, galim sukurti geresnį gyvenimą. Patiems susidaryti kliūtis yra didžiausia nuodėmė. Viskas, ką mes gyvenime pasiekiame, pereina pirma pro mūsų galvojimo vartus. Jeigu tie vartai yra siauri, tai ir tas, kuris pro juos eina, yra į juos panašus. 

Share
Puslapiai:«123456789»