<
Pagal žymą " Kamiu, Albertas"
Liūdesys    Komentarai įrašui Mintis Liūdesys 6 yra išjungti

Mintis Liūdesys 6

Nevilties perteklius tik pagilina nevilties priežastis … 

Share
Laimė    Komentarai įrašui Mintis Laimė 19 yra išjungti

Mintis Laimė 19

Jis irgi jautė naujų pradžių, išvykimų, naujai pradėtų gyvenimų žavesį. Tačiau žinojo, kad tik bejėgių ir tinginių galvose tai siejama su laime. Laimei būtinas pasirinkimas, o tame pasirinkime – suderinta ir įžvalgi valia. 

Share
Gyvenimo prasmė    Komentarai įrašui Mintis Gyvenimo prasmė 20 yra išjungti

Mintis Gyvenimo prasmė 20

Jis suvaidino savo vaidmenį, atliko vienintelę žmogaus užduotį – būti laimingam, tik tiek. 

Share
Dykinėjimas    Komentarai įrašui Mintis Dykinėjimas 0 yra išjungti

Mintis Dykinėjimas 0

… turėti laiko – pats nuostabiausias dalykas ir kartu pavojingiausias patyrimas. Dykinėjimas fatališkas tik vidutinybėms. Daugelis net nesugeba įrodyti, kad jie – ne vidutinybės. 

Share
Revoliucija    Komentarai įrašui Mintis Revoliucija 1 yra išjungti

Mintis Revoliucija 1

Teoriškai žodis „revoliucija“ tebeturi tą pačią prasmę kaip ir astronomijoje. Tai ratu slenkantis judėjimas; visiškai užbaigus ciklą, pereinama nuo vieno valdymo būdo prie kito. Nuosavybės formos permaina atitinkamai nepasikeitus valdymo būdui yra ne revoliucija, o reforma. Nėra ekonominės revoliucijos, kad ir kokios – kruvinos ar taikios – būtų jos priemonės, kuri sykiu nebūtų ir politinė. Jau tuo revoliucija skiriasi nuo maišto. Garsieji žodžiai: „Ne, sere, čia ne maištas, čia revoliucija“ pažymi tą esminį skirtumą. Tiksli šių žodžių prasmė: „Revoliucija reiškia, kad tikrai keisis valdymo būdas“. Maištas, vos prasidėjęs, baigiasi. Jis – tik nerišlus liudijimas. Skirtingai negu maištas, revoliucija prasideda nuo idėjos. Tiksliau kalbant, ji įterpia idėją į istorinę patirtį, o maištas tėra judėjimas, kai nuo individualios patirties einama prie idėjos. Tuo metu, kai net kolektyvinio maištaujančio judėjimo istorija visuomet tėra galutinio įsitraukimo į įvykius, aklo, nesiremiančio nei sistema, nei argumentais, protesto istorija, revoliucija yra bandymas sumodeliuoti veiksmą, kai idėja remiamasi tam, kad pasaulis būtų kuriamas pagal tam tikrą teoriją. Štai kodėl maištas žudo tik žmones, o revoliucija naikina sykiu ir žmones, ir principus. Tačiau dėl tų pačių priežasčių galima pasakyti, kad istorijoje dar nebuvo revoliucijos. Juk ji turi būti vienintelė ir galutinė. Judėjimas, kuris, regis, užbaigia ciklą, iš tikrųjų pradeda naują ciklą būtent tą akimirką, kai įsitvirtina naujas valdymo būdas. 

Share
Puslapiai:«12345678»