<
Pagal žymą " Fromm, Erich"
Persivalgymas    Komentarai įrašui Mintis Persivalgymas 2 yra išjungti

Mintis Persivalgymas 2

Tas pats reiškinys buvo tiksliai kliniškai ištirtas nesuvaldomo noro valgyti atvejais. Šis simptomas nėra motyvuojamas „fiziologinio“ alkio, o tik „psichinio“, ir jį sukelia depresijos, nerimo, „tuštumo“ jausmas.

Share
Karas    Komentarai įrašui Mintis Karas 26 yra išjungti

Mintis Karas 26

… karingumas nėra natūralių žmogaus impulsų funkcija, pasireiškianti primityviausios formos visuomenėje, jis atsiranda žengiant civilizacijos keliu. Wrighto [Q. Wright, 1965] duomenys rodo, kad kuo daugiau yra visuomenėje darbo pasidalijimo, tuo ji karingesnė, o iš visų karingiausios visuomenės – su klasių sistema. Pagaliau jo duomenys rodo, kad kuo didesnė pusiausvyra tarp grupių bei tarp grupės ir jos fizinės aplinkos, tuo mažiau ji linkusi kariauti, o dažni pusiausvyros sutrikdymai karingumą padidina.

Share
Tobulumas    Komentarai įrašui Mintis Tobulumas 4 yra išjungti

Mintis Tobulumas 4

Lygiai taip pat ir žmogus yra absoliutus žmogus tik tada, kai jis nedirba, kai yra santarvėje su gamta ir su kitais žmonėmis.

Share
Tikslas    Komentarai įrašui Mintis Tikslas 8 yra išjungti

Mintis Tikslas 8

… protai nukrypsta nuo esminio žmogaus tikslo – žmogiškai jausti ir galvoti, reikšti bei tobulinti įgimtas proto ir meilės galias, kuriom pilnai neišsivysčius, žmogus tampa luošiu.

Share
Sapnai    Komentarai įrašui Mintis Sapnai 26 yra išjungti

Mintis Sapnai 26

… Froidas ėmė nagrinėti sapnus kaip visuotinį žmonių gyvenimo reiškinį, būdingą tiek sergantiems, tiek ir sveikiems. Jis pastebėjo, kad iš esmės sapnai nesiskiria nuo mitų bei pasakų ir kad supratus vienų kalbą galima perskaityti ir kitus.

Share
Tolerancija    Komentarai įrašui Mintis Tolerancija 6 yra išjungti

Mintis Tolerancija 6

… daugelyje primityvių tautų žmogus iš kitos genties ar gyvenantis gretimame kaime vos už kelių mylių laikomas visiškai svetimu ar net ne žmogumi ir jo atžvilgiu visai nėra empatijos (…) tik socialinės ir kultūrinės evoliucijos procese padaugėjo žmonių, laikomų žmonėmis.

Share
Puslapiai:«12345678»