<
Pagal žymą " Diatribės"
Vadovas    Komentarai įrašui Mintis Vadovas 26 yra išjungti

Mintis Vadovas 26

Istatymų gynėjui ir valstybės vadovui dera, kol gali, ugdyti žmones kuo švelnesniais žodžiais, patariant, ką reikia daryti, ir įžiebiant sielose garbingumo ir teisingumo norą, sukeliant neapykantą ydpms, išmokinant vertinti dorybes. Paskui tegu jis pereina prie griežtesnės kalbos, kuri ragins ar priekaištaus, pagaliau tegul pasuka prie bausmių, kol kas lengvų ir atidedamų, tegu didžiausias bausmes skiria už didžiausius nusikaltimus, kad niekas nežūtų, išskyrus tą, kuriam pražūtis pačiam išeitų į naudą.

Share
Žinojimas    Komentarai įrašui Mintis Žinojimas 9 yra išjungti

Mintis Žinojimas 9

Jei siela niekina atsitiktinumus, jei iškyla virš siaubo, jei, kupina godžios vilties, netrokšta be galo daug, bet išmoko turtų ieškoti savyje, jei atsikratė dievų ir žmonių baimės ir žino, kad žmogaus nereikia smarkiai baidytis, o dievo – visiškai, jei, niekindama kankinančias gyvenimo puošmenas, išsiaiškino, kad mirtis nėra nelaimė, o daugelio nelaimių pabaiga, jei žmogus paskyrė sielą dorybei ir laiko lygiu bet kokį jos siūlomą kelią, jei visuomeninis bendrijai gimęs gyvūnas žvelgia į pasaulį kaip į vienus visų namus, jei dievams atskleidė savo sąžinę ir visuomet gyvena tarytum ant delno, savęs prisibijodmas labiau negu kitų, jei, patekęs į audras, stovi tvirtas ir giedras, – jis yra įgijęs naudingą ir būtiną žinojimą. Visa kita tėra poilsio pramogos. Jau pasiekusiai saugią vietą sielai galima jomis užsiimti, jos teikia gražmenų, o ne stiprybės.

Share
Žmonės    Komentarai įrašui Mintis Žmonės 45 yra išjungti

Mintis Žmonės 45

.. žmonių nuomonė ir gandai tegu ne vadovaus mums, bet seks iš paskos.

Share
Vadovas    Komentarai įrašui Mintis Vadovas 23 yra išjungti

Mintis Vadovas 23

Didžiai padėčiai tinka didi siela. Jei ji nepakils virš tos padėties, neatsistos aukščiau, kartu nusileis žemiau. Didelės sielos požymis – maloningumas ir ramybė, niekinamas žiūrėjimas iš aukšto į skriaudas ir užsipuolimus.

Share
Ugdymas    Komentarai įrašui Mintis Ugdymas 16 yra išjungti

Mintis Ugdymas 16

Dvasia auga laisvėje, vergovėje – menkėja; ji išsitiesia giriant ir ugdant pasitikėjima savim pačia…

Share
Skriauda    Komentarai įrašui Mintis Skriauda 8 yra išjungti

Mintis Skriauda 8

Didelės sielos savybė yra skriaudų nepaisymas.

Share
Puslapiai:«12345678...23»