<
Pagal žymą " BIBLIJA. Senasis Testamentas. Patarlių knyga"
Ugdymas    Komentarai įrašui Mintis Ugdymas 12 yra išjungti

Mintis Ugdymas 12

Mano vaike, neatmesk VIEŠPATIES drausmės,

nesipiktink, kai jis tave pataiso,

nes ką myli, tą VIEŠPATS pataiso

kaip tėvas sūnų, kuriuo gėrisi.

(3:11-12)  

Share
Tauta    Komentarai įrašui Mintis Tauta 14 yra išjungti

Mintis Tauta 14

Kai teisieji vyrauja, tauta džiaugiasi,

o kai nedorėliai valdo, tauta dejuoja.

(29:2)  

Share
Turtas    Komentarai įrašui Mintis Turtas 58 yra išjungti

Mintis Turtas 58

Juk veltui skleistum tinklą,

kai paukštis tai mato,

tačiau jie rengia sau kruvinas pasalas,

spendžia spąstus savo gyvasčiai!

Toksai likimas visų gobšų, pasigviešusių neteisingos naudos;

ji atima gyvastį žmogaus, kuris ją ima.

(1:17-19) 

Share
Vertybės    Komentarai įrašui Mintis Vertybės 33 yra išjungti

Mintis Vertybės 33

Pirkis tiesos, neparduok jos;

pirkis išminties, pamokymo ir supratimo.

(23:23)  

Share
Turtas    Komentarai įrašui Mintis Turtas 42 yra išjungti

Mintis Turtas 42

Kas krauna turtus lupikaudamas ir plėšdamas palūkanas,

sukaupia juos vargšų globėjo naudai.

(28:8)  

Share
Gėris    Komentarai įrašui Mintis Gėris 7 yra išjungti

Mintis Gėris 7

Žmogaus gerumas teikia gera jam pačiam,

o negailestingas žmogus kenkia sau.

(11:17)  

Share