<
Pagal žymą " BIBLIJA. Senasis Testamentas. Patarlių knyga"
Kalba    Komentarai įrašui Mintis Kalba 41 yra išjungti

Mintis Kalba 41

Kaip glazūra, dengianti molinį indą,

tokios yra lipšnios nedoros širdies lūpos.

(26:23) 

Share
Garbė    Komentarai įrašui Mintis Garbė 15 yra išjungti

Mintis Garbė 15

Jaunuoliais didžiuojamasi už jų jėgas,

o senieji gerbiami už jų žilą galvą.

(20:29)  

Share
Šeima    Komentarai įrašui Mintis Šeima 34 yra išjungti

Mintis Šeima 34

IDEALI ŽMONA

Koks retas radinys sumani žmona,

brangesnė už perlus yra jos vertė!

Savo širdį jai patiki jos vyras,

ir turi tikrą lobį.

Ji gerumu atsilygina, o ne piktumu,

per visas savo gyvenimo dienas.

Ji pasirūpina vilnų bei linų

ir pluša įgudusiomis rankomis.

Kaip pirklio laivai,

ji pargabena iš toli maisto atsargas.

Ji keliasi, kai dar tamsu,

paskiria maistą namams

ir dienos nurodymus tarnaitėms.

Ji apžiūri ūkį ir jį nuperka;

iš savo rankų uždarbio įveisia vynuogyną.

Ji yra apsijuosusi jėga;

stiprios yra jos rankos.

Ji mato, kad jos verslas klesti;

naktį jos lempa niekad neprigęsta.

Ji ima į rankas ratelį,

o jos pirštai stveriasi verpstės.

Ji dosniai duoda vargšui

ir ištiesia ranką elgetai.

Jai nereikia rūpintis savo šeima, kai sninga,

nes visi jos namiškiai yra šiltai aprengti.

Ji pati išsiaudžia antklodžių;

plona drobė ir purpuras yra jos drabužiai.

Jos vyras yra įžymus miesto vartuose,

kur jis sėdi tarp šalies seniūnų.

Ji siuva lininius drabužius ir juos parduoda;

pirkliams tiekia juostas.

Stiprybė ir orumas yra jos drabužis;

su šypsniu ji žiūri į ateitį.

Kai atveria burną, ji kalba išmintingai,

o ant jos liežuvio malonus pamokymas.

Ji atidžiai prižiūri savo šeimos elgesį,

niekad nevalgo dykaduonio duonos.

Pakilę jos vaikai ją giria;

jos vyras – ir jis liaupsina ją:

„Daug yra sumanių moterų,

bet tu viršiji jas visas!“

Žavumas – apgaulingas,

o grožis – rūkas;

moteris turi būti giriama

už jos pagarbią VIEŠPATIES baimę.

Duokite jai atlygį už jos triūsą, –

teaidi miesto vartai jos darbų gyriumi!

(31:10-31)  

***

Vartai

Share
Svetimavimas    Komentarai įrašui Mintis Svetimavimas 2 yra išjungti

Mintis Svetimavimas 2

Juk prie savo namų lango

žvalgiausi pro pinučius

ir pamačiau tarp neišmanėlių

bernioką be sveikos nuovokos.

Jis ėjo per gatvę netoli jos kampo,

žengdamas keliu jos namų link,

prieblandoje, dienai blėstant,

sutemose, nakčiai temstant.

Žiūriu, moteris eina prie jo,

išsipuošusi kaip kekšė, sukta širdimi.

Ji veržli ir įžūli,

namie jos kojos nenustovi.

Tai gatvėje, tai aikštėse

ir prie kiekvieno gatvės kampo ji tykoja.

Pačiupusi bučiuoja jį

ir akiplėšišku žvilgsniu jam sako:

„Turėjau atnašauti bendravimo auką,[i1]

šiandien įvykdžiau savo įžadus.

Todėl išėjau tavęs pasitikti,

tavęs ieškoti ir tave suradau!

Išpuošiau savo guolį užvalkalais,

spalvotomis egiptiečių lino lovatiesėmis;

iškvėpinau savo lovą mira,

alaviju ir cinamonu.

Eime, pasinerkime į meilę iki ryto,

pasimėgaukim glamonėmis.

Juk mano vyro nėra namie –

jis išvykęs į tolimą kelionę.

Maišelį pinigų jis pasiėmė,

namo lig pilnaties negrįš“.

Savo gundymais jį paveikia,

savo viliojančia šneka jį įtikina.

Tučtuojau jis seka paskui ją, eina kaip veršis,

vedamas skersti, šuoliuoja kaip elnias į spąstus,

kol strėlė perveria jam vidurius.

Jis yra tarsi paukštis, skubantis į kilpą

ir nežinantis, kad tai jam gyvastį kainuos.

Nūn tad, vaikai, klausykitės manęs

ir dėkitės į širdį mano burnos žodžius.

Neleiskite savo širdžiai sukti į jos pusę,

nenuklyskite į jos takus,

nes ji daugelį pražudė,

aukų jos užtektinai.

Jos namai yra kelias į Šeolą,

vedantis žemyn į mirties kambarius.

( 7:6-27)  

***

Čiužiniai

Share
Jėga    Komentarai įrašui Mintis Jėga 9 yra išjungti

Mintis Jėga 9

Geriau būti kantriu žmogumi, negu galiūnu;

apvaldyti save yra geriau, negu užkariauti miestą.

(16:32)  

Share
Dora    Komentarai įrašui Mintis Dora 10 yra išjungti

Mintis Dora 10

Doras žmogus, krūpčiojantis prieš nedorėlį,

yra kaip sudrumsta versmė ar užterštas šaltinis.

(25:26)  

Share
Puslapiai:«1234567...47»