<
Pagal žymą " Auksinės kasdienio gyvenimo taisyklės"
Kančia    Komentarai įrašui Mintis Kančia 16 yra išjungti

Mintis Kančia 16

Žemė yra tarsi pataisos namai ir kartu mokymosi centras. Taigi kančia yra neišvengiama, tačiau su ja susitaikę jūs įjungiate į darbą slaptas jėgas, kurios jumyse atlieka didžiulį darbą. 

Share
Kančia    Komentarai įrašui Mintis Kančia 19 yra išjungti

Mintis Kančia 19

Tie, kurie nėra kentėję, yra dideli vargšai, jiems, simboliškai šnekant, gyvenime trūksta spalvų. Tačiau tas, kuris kentėjo, gali praturtinti savo gyvenimą naujais pojūčiais ir išminties grožiu. Tačiau didieji genijai, kurie paliko mums žymių meno kūrinių, egzistencijos metu daug kentėjo. Iš juodos kančios jie išgaudavo nuostabiausias vaivorykštės spalvas. 

Share
Darbas    Komentarai įrašui Mintis Darbas 14 yra išjungti

Mintis Darbas 14

Didžiausia paslaptis, kaip išlaikyti savo veiklą geriausios būklės – išmokti dirbti su meile. Nes meilė ir sustiprina, ir pagyvina, ir grąžina jėgas. Kai meilės nėra ir kai darbą laikome tik pragyvenimo šaltiniu, nebus gerų rezultatų. Žinoma, uždirbsite kažkiek pinigų, bet prarasite džiaugsmą, entuziazmą, tapsite irzlus, o sveikata pablogės. Dirbdami daug valandų su meile nejausite nuovargio, bet vos tik padirbėsite kelias minutes be meilės, supykę, priešiškai nusiteikę – jūsų vidus sustings ir pasijusite netekę jėgų.

Būtina suvokti meilės veiksmingumą ir galią. Visa, ką darote, darykite su meile arba visai nedarykite! Nes tai, ką darote be meilės, jus vargina, net apnuodija, todėl vėliau nesistebėkite, kad jaučiatės išsekę, nesveiki. Kiek žmonių savęs klausia, kaip tapti nepavargstantiems! Paslaptis ta, kad reikia mylėti tai, ką darai, nes meilė pažadina visas energijas.

Share
Gėris ir Blogis    Komentarai įrašui Mintis Gėris ir Blogis 10 yra išjungti

Mintis Gėris ir Blogis 10

Štai čia gėrio paslaptis: iš pradžių jis silpnas, bet labai galingas pabaigoje. Blogis, priešingai visagalis iš pradžių, bet jis eina vis silpnyn. Tai reikia žinoti! 

Share
Bendravimas    Komentarai įrašui Mintis Bendravimas 41 yra išjungti

Mintis Bendravimas 41

Prieš tardami žodį, mesdami žvilgsnį, rašydami laišką, duodami pradžią kokiam nors veiksmui jūs dar jį galite valdyti, bet paskui – jūs liekate tik stebėtojas … Taigi būkite budrūs, niekada neužmirškite, kad tik iš pat pradžių jūs turite tikrąją galią. 

Share
Meilė    Komentarai įrašui Mintis Meilė 57 yra išjungti

Mintis Meilė 57

Meilėje slypi galia padaryti jus panašius į tą, kurį mylite. Jei mylite egoistišką, vulgarų, nesąžiningą, piktą žmogų, pamažėl jo silpnybės įsikuria jumyse ir galų gale jūs supanašėjate. 

Share
Puslapiai:12345»