<
Archyvas "Vadovas"
Vadovas    Komentarai įrašui Mintis Vadovas 16 yra išjungti

Mintis Vadovas 16

Gyvenimas visuomet daugiau reikalauja vadų ir kūrėjų, negu sekėjų ir pamėgdžiotojų. Pastarųjų visuomet yra per daug. 

Share
Vadovas    Komentarai įrašui Mintis Vadovas 35 yra išjungti

Mintis Vadovas 35

Taigi, jei valdovas negali neskriausdamas savęs pagarsėti dosnumu ir jei jis yra protingas, tai turi per daug nesibijoti šykštuolio vardo, nes ilgainiui, kai valdiniai pamatys, jog dėl taupumo jam užtenka savo pajamų ir jis pajėgia apsiginti nuo užpuolikų bei leistis į žygius neapkraudamas jų papildomais mokesčiais, jam prigis dosnaus valdovo vardas.

Share
Vadovas    Komentarai įrašui Mintis Vadovas 24 yra išjungti

Mintis Vadovas 24

Pastovi ir pagrįsta tik to valdovo didybė, kurį visi žino esant ne tik virš kiekvieno, bet ir už kiekvieną.

Share
Vadovas    Komentarai įrašui Mintis Vadovas 38 yra išjungti

Mintis Vadovas 38

… kas valdovu tampa per liaudies malonę, tas turi išsaugoti jos palankumą; tai ne taip jau sunku, nes liaudis trokšta tiktai nebūti engiama. O kas valdovu pasidaro prieš liaudies valią, didžiūnų remiamas, tas pirmiausia turi stengtis laimėti dar ir liaudies palankumą; tai irgi lengva padaryti – tereikia ją paimti savo globon.

Share
Vadovas    Komentarai įrašui Mintis Vadovas 20 yra išjungti

Mintis Vadovas 20

Turėdami didelę teisę įsakinėti, imkime pavyzdį iš mažesniųjų. Esama ne vienos įsakinėjimo rūšies: princepsas įsakinėja piliečiams, tėvas – vaikams, mokytojas – mokiniams, tribūnas ar centurijonas – kariams. Ar neatrodys niekam tikęs tėvas, be rimtos priežasties nuolatos periantis vaikus? Katras mokytojas vertesnis laisvųjų mokslų: ar lupantis mokiniams kailį užsikirtus atminčiai ir akiai nevikriai slystelėjus pro raides, ar siekiantis taisyti ir mokyti paraginimu bei sugėdinimu?

Share
Vadovas    Komentarai įrašui Mintis Vadovas 15 yra išjungti

Mintis Vadovas 15

Tik žiūrėk, kad sau karaliumi pasidarytum vieną iš savo giminaičių; kokio nors svetimtaučio – žmogaus, kuris nėra tavo giminaitis, karaliumi negali pasidaryti.

(17:15) 

Share
Puslapiai:«1234567