<
Archyvas "Vadovas"
Vadovas    Komentarai įrašui Mintis Vadovas 36 yra išjungti

Mintis Vadovas 36

.. neprotinga manyti, kad ginkluotas žmogus gera valia paklus beginkliui, o beginklis šeimininkas bus saugus tarp ginkluotų tarnų. Kadangi vienas jaus panieką kitam, o antrasis įtarinės pirmąjį, jiedu negalės gerai veikti išvien.

Share
Vadovas    Komentarai įrašui Mintis Vadovas 23 yra išjungti

Mintis Vadovas 23

Didžiai padėčiai tinka didi siela. Jei ji nepakils virš tos padėties, neatsistos aukščiau, kartu nusileis žemiau. Didelės sielos požymis – maloningumas ir ramybė, niekinamas žiūrėjimas iš aukšto į skriaudas ir užsipuolimus.

Share
Vadovas    Komentarai įrašui Mintis Vadovas 34 yra išjungti

Mintis Vadovas 34

Taigi, kad valdiniai būtų vieningi ir paklusnūs, valdovas neturi bijoti, jog bus apkaltintas žiaurumu. Kelis kartus panaudojęs smurtą, jis pasielgs daug gailestingiau negu tie, kurie dėl perdėto gailestingumo leidžia įsigalėti netvarkai, sukeliančiai skerdynes ir plėšikavimą, nes tai paliečia visą visuomenę, o valdovo panaudotas smurtas užkliudo tik pavienius asmenis.

Share
Vadovas    Komentarai įrašui Mintis Vadovas 32 yra išjungti

Mintis Vadovas 32

Valdovai, ypač nauji, patyrė, jog ištikimesni ir naudingesni jiems yra tie žmonės, kurie jų valdymo pradžioje atrodydavo įtartini, negu tie, kurie iš pat pradžių buvo atsidavę.

Share
Vadovas    Komentarai įrašui Mintis Vadovas 21 yra išjungti

Mintis Vadovas 21

Karalius jaučia ir menkiausio prasčioko, kaip savo valstybės dalelės, praradimą.

Share
Vadovas    Komentarai įrašui Mintis Vadovas 6 yra išjungti

Mintis Vadovas 6

Lyderio drąsa skatina sekėjų atsidavimą. 

Share
Puslapiai:«1234567»