<
Archyvas "Geri darbai"
Geri darbai    Komentarai įrašui Mintis Geri darbai 12 yra išjungti

Mintis Geri darbai 12

Suktos širdies žmogus gauna, ką elgesiu užsitarnauja,

o dosnus žmogus pjauna savo gerus darbus.

(14:14) 

Share
Atlaidumas, Dėkingumas, Dėmesys, Dievas, Dora, Dorybė, Dvasingumas, Filosofija, Geri darbai, Gėris, Gerovė, Gyvenimas, Gyvenimo prasmė, Pilnatvė, Religija    Komentarai įrašui Kalėdų prasmė. Ričardas Doveikis yra išjungti

Kalėdų prasmė. Ričardas Doveikis

Šios šventės prasmę geriausiai atskleidžia Kalėdų eglutė, įžiebtų keturių žvakių spindėjimas advento vainike, žmogaus suklupimas prie klausyklos langelio ir kalėdaičio laužymas Kūčių vakarą… Pasirengimas Kalėdoms liudija žmogaus troškulį atsiverti tam, kuris ATEINA. Tam, kuriam esu reikalingas, kuris rūpinasi manimi ir myli nekeldamas jokių sąlygų. Kalėdos – Dievo ir žmogaus susitikimo diena.

Ričardas Doveikis

Share
Geri darbai    Komentarai įrašui Mintis Geri darbai 13 yra išjungti

Mintis Geri darbai 13

Neatsisakyk padėti žmogui, kuriam reikia pagalbos,

kai turi jėgų jam tai padaryti.

Nesakyk savo artimui: „Ateik vėliau“

arba: „Rytoj šitai gausi“, –

kai gali jam tai duoti tuojau.

(3:27-28)  

Share
Geri darbai    Komentarai įrašui Mintis Geri darbai 6 yra išjungti

Mintis Geri darbai 6

Pasninkas, kokio aš noriu,

tai – nuimti neteisėtai uždėtus pančius,

atrišti jungo valkčius,

pavergtiesiems duot laisvę,

sulaužyt bet kokį jungą.

Dalytis su alkstančiu savo duona,

priglobti vargšą ir benamį,

aprengti, ką pamačius, nuogą,

neatsukti nugaros saviesiems.

Tada tartum aušra užtekės tavo šviesa,

tavoji žaizda bus greitai užgydyta.

Tavasis teisumas žengs pirma tavęs,

o VIEŠPATIES šlovė palydės iš paskos.

(58:6-8)  

Share
Puslapiai:«12345678