<
Krizė    Komentarai įrašui Mintis Krizė 0 yra išjungti

Mintis Krizė 0

Nes paprastas žmogus pakelt pajėgia

Tik paprastas bėdas …

Bet atlaikyt ramiai pačius pikčiausius

Dūžius likimo teįstengia tas,

Kas aukšta išmintim apdovanotas. 

Share

Komentarai negalimi