<
Geri darbai    Komentarai įrašui Mintis Geri darbai 12 yra išjungti

Mintis Geri darbai 12

Suktos širdies žmogus gauna, ką elgesiu užsitarnauja,

o dosnus žmogus pjauna savo gerus darbus.

(14:14) 

Share

Komentarai negalimi