<
Valdžia    Komentarai įrašui Mintis Valdžia 27 yra išjungti

Mintis Valdžia 27

Jeigu Aukštoji Kolegija pašauks tave užimti kokį postą, tai žinok: kiekviena ukštesnė pakopa hierarchijoje – tai ne žingsnis į laisvę, o naujas įpareigojimas. Juo aukštesnis postas, juo didesnis įpareigojimas. Juo didesnė valdžia, juo griežtesnė tarnyba. Juo stipresnė asmenybė, juo labiau smerktina savivalė. 

Share

Komentarai negalimi