<
Valdžia    Komentarai įrašui Mintis Valdžia 25 yra išjungti

Mintis Valdžia 25

Kai su teisėta panieka vieni

Valdovai žiūri į kitus, o tie

Nepagrįstai pirmuosius koneveikia,

Kur aklai valiai daugumos tamsios

Garbė, aukšta kilmė ir protas lenkias,

Tokia štai dvivaldystė būtinai

Į maišatį neišbrendamą veda … 

Share

Komentarai negalimi