<
Tolerancija    Komentarai įrašui Mintis Tolerancija 3 yra išjungti

Mintis Tolerancija 3

Mokinys nėra aukštesnis už savo mokytoją nei tarnas už šeimininką. Pakanka, jei mokinys prilygsta mokytojui ir tarnas šeimininkui.

(10:24-25) 

Share

Komentarai negalimi