<
Saviugda    Komentarai įrašui Mintis Saviugda 35 yra išjungti

Mintis Saviugda 35

Nesiskųsk ir neprašyk pagelbos pas tą, kurs tau nieko negali padėti, kurs tavęs nenori suprasti ir kurs tavęs nesupras. Daryk viską pats. Žinok,kad geriau duoti, negu gauti, Tai šventa tiesa. 

Share

Komentarai negalimi